KPW begeleidt het totale traject van uw project

KPW is in vele branches werkzaam, het zwaartepunt ligt echter in de retail bij mode- en sportwinkels en showrooms. KPW begeleidt de ontwerpfase, uitwerking, bouwkundige afwerkingen, technische installaties, fabricage en montage interieur. Als projectmanagement bureau wordt er gebruik gemaakt van gespecialiseerde bedrijven uit ons netwerk om bepaalde deelgebieden te realiseren. Om tot een juiste werkwijze te komen, wordt inhoudelijk gekeken naar het te volgen proces. Hieruit voort komt een productie methode, die productie technisch de beste is en zorgt dat er kost effectief en binnen planning gewerkt kan worden.

KPW verzorgt het voortraject waarbij gedacht moet worden aan het inmeten van de locatie incl. digitalisering, definitief ontwerp, bouwaanvragen, bouwkosten calculaties en project planning.

Gedurende het productie- en realisatietraject worden de diverse uitvoerende partijen aangestuurd en het gehele proces gecoördineerd. Dit proces management loopt vanaf aanvang van het project tot aan oplevering of, in geval van ketens, tot en met de roll-out.

De samenwerking eindigt niet bij oplevering van uw winkel. KPW verzorgt en begeleidt tevens het noodzakelijke onderhoud van uw winkel. Hierbij moet u denken aan regulier onderhoud zoals dit noodzakelijk is aan de diverse technische installaties, maar tevens het onderhoud en de reparatie in geval van een onverwachte storing of schade.